Đăng nhập Đăng kí
Crisalix Logo Crisalix Logo

Liên hệ chúng tôi

Là tiên phong trong mô phỏng thẩm mỹ VR 4D & 3D, chúng tôi cam kết cung cấp mức dịch vụ cao nhất cho người dùng và đối tác của chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới. Để hỗ trợ nỗ lực này, chúng tôi cung cấp 24h hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu bên dưới.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Nơi bạn có thể tìm thấy chúng tôi

Crisalix SA

  • Parc Scientifique (PSE-A)
  • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
  • Lausanne, 1015
  • Switzerland
  • info@crisalix.com
  • + 1 650-750-2127
icon_brochure icon_contact icon_community icon_confident icon_arrow-up icon_clock icon_cross icon_customise icon_diamond icon_download icon_email facebook icon_headphones icon_imac icon_lock linkedin icon_whatsapp icon_mouse icon_press-release icon_video icon_3D icon_arrow icon_arrow-left icon_banner icon_calendar icon_chat icon_comment icon_double-arrow icon_double-arrow-left icon_eye icon_heart icon_increase-graph icon_intelligent icon_geolocation icon_medical icon_megaphone icon_mobile icon_patient icon_play icon_quotes icon_satisfied icon_search icon_search-thin icon_surgeon icon_stetho icon_swiss icon_telephone icon_tick twitter icon_upgrade icon_world