Crisalix Logo Crisalix Logo

Liên hệ | Yêu cầu mô phỏng

Quay lại tin tức

Crisalix Đánh giá và Nhận xét: Khi bệnh nhân trở thành đại sứ tốt nhất của bạn

Bạn có biết rằng 95% khách hàng đọc các đánh giá trực tuyến trước khi mua hàng, 97% đọc các đánh giá về các doanh nghiệp địa phương94% nói rằng các đánh giá xấu hoặc đánh giá kém đã khiến họ tránh xa các doanh nghiệp?*

Vì vậy, việc thu thập số lượng đánh giá và nhận xét lớn nhất có thể và đảm bảo chúng tích cực là điều rất quan trọng. Có vẻ hợp lý, phải không - nhưng làm thế nào để thực hiện được điều này?

Chúng tôi rất phấn khích giới thiệu Crisalix Đánh giá và Nhận xét - một giải pháp cho cả hai:

Tăng số lượng đánh giá và nhận xét trực tuyến của bạn bằng cách đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân tiếp tục xem hình ảnh 3D của họ sau cuộc tư vấn và điều trị. Ứng dụng của chúng tôi đã được chứng minh có khả năng thu thập 90% phản hồi có giá trị từ bệnh nhân sau cuộc tư vấn 3D của Crisalix - gần 10 lần nhiều hơn bất kỳ công cụ nào khác và hơn 50 lần số đánh giá của Google! Điều đó thật tuyệt vời, phải không?

Tăng trải nghiệm của bệnh nhân và tỷ lệ hài lòng của họ bằng cách cải thiện việc giáo dục thông qua công nghệ 3D của Crisalix và hành trình của bệnh nhân dành riêng, như thể hiện sự tăng 11% trong xếp hạng trung bình của Crisalix so với các bệnh nhân không có trải nghiệm Crisalix. Tính năng Đánh giá và Nhận xét mới của Crisalix được thiết kế để bổ sung cho kế hoạch hiện tại của bạn và tăng cường hoạt động của bạn một cách thông minh, tự động và không đòi hỏi nhiều công sức.

Không phải tất cả các đánh giá đều được tạo ra bằng nhau:

Không giống như nhiều nền tảng cho phép nội dung chưa được xác minh, mỗi đánh giá và nhận xét của Crisalix được viết bởi một bệnh nhân thực sự có quyền truy cập vào ứng dụng PatientApp của bạn bằng địa chỉ email riêng của họ. Điều này đảm bảo tính xác thực và đáng tin cậy của mỗi đánh giá và mỗi xếp hạng, làm cho chúng trở nên có tác động lớn hơn.

Tạo sức mạnh cho trang web, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác của bạn bằng tài sản quý báu nhất: bệnh nhân của bạn. Họ trở thành đại sứ tốt nhất của bạn, chia sẻ trải nghiệm tích cực của họ, tạo ra bằng chứng xã hội và xây dựng niềm tin cao hơn trong thực hành chăm sóc sức khỏe của bạn.

Liên hệ với Quản lý Thành công của bạn hoặc viết thư đến contact@crisalix.com để biết thêm chi tiết và thông tin.

Nhóm Crisalix

*Theo thông tin từ Global Newswire, Bright Local, ReviewTrackers và dữ liệu Crisalix, mỗi cái một.

**Xếp hạng trung bình của bác sĩ Crisalix là 4.8, cao hơn 0.5 so với mức tiêu chuẩn.

 

Đăng nhập Đăng kí